A rövidülő idő a videókban

A rövidülő idő a videókban

Miért annyi­ra fon­tos a vide­ós kommunikáció?   Nos az embe­rek ebben a mai inter­ne­tes, tele­ví­zi­ós kor­ban meg­szok­ták, hogy min­den mozog, min­den alap­ve­tő­en képi kom­mu­ni­ká­ci­ó­val megy át. Egy­re keve­seb­ben olvasnak.  Nagy nyom­ta­tott...
Otthoni munka mesterséges intelligenciával!

Otthoni munka mesterséges intelligenciával!

A mes­te­sé­ges intel­li­gen­cia utol­ér­te a tar­ta­lom fej­lesz­tést, a blog írást is. A Com­pu­ter­World augusz­tus­ban köz­zé­tet­te, hogy olyan blog pos­tot írt egy mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia szoft­ver, amely­ről min­den­ki azt hit­te való­di, ember által...