Meg­ren­de­lem a tan­fo­lya­mot
Meg­né­zem a köny­vet
Egyik sem érde­kel