FIGYELEM: A képzés korlátozott, csak 100 embernek. 56 Hely már el is kelt

Főcím szöveg

Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

 

Your content goes here!

remo­ve this text inline or in the module Cont­ent sett­ings. You can also sty­le every aspect of this cont­ent in the module Design sett­ings and even apply cus­tom CSS to this text in the modul

Ha magadra ismertél…

…és sze­ret­néd azt adni, ami­re a vál­lal­ko­zók való­ban vágy­nak. Ha meg­ta­nul­nál tel­jes mar­ke­ting és érté­ke­sí­té­si folya­ma­to­kat ter­vez­ni és épí­te­ni, ha sze­ret­nél vég­re iga­zi kivi­te­le­zői bevé­tel­re szert ten­ni túl­órák nél­kül, akkor ez az INGYENES kép­zés neked való!

A kép­zés kez­de­te 2022. augusz­tus 22,

Kattints lent a gombra és indítsd el az INGYENES jelentkezésed

Jelent­ke­zem most – Pont egy GYAKORLATIAS kép­zést keresek

- hama­ro­san zárunk -

Your cont­ent goes here. Edit or remo­ve this text inline or in the module Cont­ent sett­ings. You can also sty­le every aspect of this cont­ent in the module Design sett­ings and even apply cus­tom CSS to this text in the module Advan­ced settings.

Az Ön címe itt megy

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp