Kapcsolat

Mikor hívj ben­nün­ket?

A dél­előtt nálunk is az alko­tás ide­je. Amíg friss aggyal lehet, érté­kes tar­tal­ma­kon, tan­anya­go­kon dol­go­zunk, ezért arra kérünk, dél­után hívj 14-től 20 órá­ig. Ha nem tár­gya­lunk éppen, akkor azon­nal fel­vesszük a tele­font, ha nem érsz el vélet­le­nül, akkor küldj egy SMS-t, vagy egy e-mailt.

Igyek­szünk 24–48 órán belül vála­szol­ni.
(A hét­vé­ge és az ünnep­nap nem szá­mít bele. Leg­több­ször tan­fo­lya­mot tar­tunk és néha pihe­nünk is 🙂 )

Álta­lá­nos kap­cso­lat:    jobbatom@gmail.com

Szuh­ár Csil­la:                szuhar.csilla@gmail.com       Tele­fon: +36–30-961‑7805

Golo­vics Lajos:              golovics.lajos@gmail.com     Tele­fon: +36–30-961‑7804