Wer­mer And­rás stra­té­gi­ai gon­dol­ko­zás CD 1

Itt van Wer­mer­ről egy hasz­nos cikk:

https://index.hu/belfold/wermer12/

FONTOS!

Sem­mi kép­pen ne a poli­ti­kai vonat­ko­zá­so­kat vedd ész­re, az csak mel­lé­kes.

Itt a link ame­lyen meg­hall­gat­ha­tod.
Kér­lek ne oszd meg, ez csak a zárt KLUB része, mert szer­zői jogo­kat sér­te­nénk, ha nyil­vá­nos­sá ten­nénk.